Polska dołączy do unijnej obrony

Press quote (Rzeczpospolita)
12 November 2017

 

Po raz pierwszy inicjatywa może zakończyć się sukcesem – mówi Sophia Besch, ekspertka think tanku Centre for European Reform w Londynie. Państwa Europy Środkowowschodniej krytykowały od początku zawarty w PESCO cel budowy tzw. strategicznej autonomii UE, której wielkim zwolennikiem jest prezydent Macron. Uważam, że ta krytyka jest słuszna, bo ten zapis tworzy pole do zbyt wielu interpretacji – uważa Sophia Besch.